CÂY CÔNG NGHIỆP

Cây công nghiệp là loại cây trồng cung cấp nguyên liệu thô (chất liệu cốt yếu được sử dụng để sản xuất ra một thứ gì đó) để sử dụng trong công nghiệp.

Cây công nghiệp gồm:

- Cây công nghiệp hàng năm: Bông vải, đậu nành, lạc, mía, thuốc lá, ....

- Cây công nghiệp lâu năm: Ca cao, cà phê, hồ tiêu, cao su, chè, điều,....

Năm 2018, diện tích cây công nghiệp ở Việt Nam ước tính được gần 2,8 triệu ha.Trong đó cây công nghiệp hàng năm đạt 565 nghìn ha, cây công nghiệp lâu năm đạt 2,2 triệu ha. 

 

BÓN PHÂN:

a, Thời kì kiến thiết cơ bản:

Bón lót: Phân hữu cơ + Lân+ vôi bột, tất cả trộn đều với lớp đất mặt đủ lấp đầu hố.

Bón thúc: Thời kỳ kiến thiết cơ bản cây cần nhiều đạm và lân để phát triển thân, lá, cành. Ví dụ: NPK 30.10.10 + TE, 20.20.15 +TE, NPK 20.10.10 + TE, NPK 25.5.5+TE...

b, Thời kỳ kinh doanh:

- Trong thời kỳ kinh doanh cây cần Đạm và kali nhiều hơn Lân. Tỷ lệ NPK nói chung là 1-1,5 : 1: 1-1,5. Tuy vậy tỷ lệ từng chất khác nhau theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển. 

Giai đoạn trước khi cây ra hoa: Trước ra hoa cây cần nhiều lân để hình thành mầm hoa, hoa trổ đều, tỷ lệ đậu quả cao. Ví dụ: NPK 13.30.18 +TE

Giai đoạn sau đậu quả: Sau đậu quả cây cần nhiều kali để nuôi quả lớn nhanh, hạn chế rụng quả và quả chất lượng tốt. Ví dụ: NPK 17.7.17+TE, NPK 15.5.25+TE...

Giai đoạn sau thu hoạch: Sau thu hoạch cây cần nhiều đạm để phục hồi, ra cành lá mới, tạo lại tán. ví dụ: NPK 20.20.15 +TE, NPK 30.10.10+TE, NPK 20.10.10+TE.... 
 

Ngoài ra bổ sung thêm phân hữu cơ giai đoạn này để cải tạo đất, cung cấp chất mùn, giữ độ màu mỡ cho đất. ví dụ: phân hữu cơ NVX 75 OM, NVX 80 OM,...