KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY TRỒNG

Để bón phân có hiệu quả cao cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phối hợp phân hữu cơ và vô cơ, lấy phân hữu cơ là nền tảng, vô cơ là bổ sung cần thiết. 

- Khi bón phân cần cân đối NPK. kết hợp trung -vi lượng. 

- Thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng

+ Đúng loại phân: Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng trừng loại cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng và từng loại đất để chọn loại phân thích hợp.

+ Đúng lúc: Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng là 1 quá trình gồm nhiều giai đoạn kế tiếp, liên tục. Mỗi giai đoạn yêu cầu chất dinh dưỡng khác nhau, cần cung cấp đầy đủ và kịp thời.

+ Đúng liều: Không bón thiếu cũng không bón thừa, mỗi loại phân đều có hướng dẫn dùng cho từng loại cây. 

 

+ Đúng cách: có những loại phân chủ yếu dùng để bón lót, khi bón phân đất cần đủ nước, vùi phân sâu xuống đất, phân hữu cơ tươi cần ủ hoai.  Tránh để rễ non tiếp xúc trực tiếp với phân. 

 

Phương pháp bón

Bón lót: Các loại phân hữu cơ và 1 số phân khoáng chủ yếu dùng bón lót, tức là bón trước khi gieo trồng. Mục đích là để rễ bắt đầu phát triển thì có dinh dưỡng hấp thụ ngay, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt ngay từ đầu hoặc để phân có thời gian phân hủy thành. Nếu thiếu phân lúc đầu cây sẽ mất sức từ nhỏ, sinh trưởng yếu ớt, say này bổ sung sẽ kém tác dụng. 

Bón lót thường là phân hữu cơ trộn với Lân, có thể thêm vôi bột hoặc 1 ít đạm. 

Bón lót có thể bón trước khi làm đất hoặc lần làm đất cuối cùng. Rải đều phân lên ruộng, rồi cày bừa vùi phân xuống dưới hoặc trộn đều với đất mặt. Cũng có thể dải phân theo hàng, theo hốc, phủ lớp đất mỏng rồi trồng cây, gieo hạt. Với các loại cây trồng lâu năm, bón xuống hố trước khi trồng. 

 

 

Bón thúc:  Bón thúc là bón trong thời gian cây đang sinh trưởng phát triển. Các loại phân dùng để bón thúc là phân dễ hòa tan, dinh dưỡng ở dạng cây dễ hấp thu. 

Bón thúc có thể dải đều phân lên mặt đất, rải theo hàng, theo hốc, hòa nước tưới hoặc phun lên lá.