VAI TRÒ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

a.Vai trò của các chất đa lượng :

Đạm (N)

 • Là thành phần quan trọng mà cây trồng cần nhiều nhất, tham gia vào cấu tạo các chất hữu cơ của cây như protein, diệp lục tố, acid nucleic, các men.
 • Thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng như nảy mầm, ra lá non, chồi non, sự lớn lên của quả,… và quyết định đến năng suất, chất lượng của nông sản

Lân (P)

 • Lân cần cho sự phân chia tế bào, sự phát triển của các mô phân sinh.
 • Cần cho sự phân chia tế bào, kích thích rễ phát triển, phân hóa mầm hoa, phát triển quả,…
 • Tăng khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi như rét, hạn, sâu bệnh.
 • Các bộ phận non cần lân cao, lân có thể được vận chuyển từ lá già về lá non.

Kali (K)

 • Đóng vai trò như một chất xúc tác tham gia vào quá trình quang hợp, hô hấp, tổng hợp các chất, vận chuyển và tích lũy chất khô sản phẩm của quang hợp từ lá về quả hay các cơ quan dự trữ.
 • Điều chỉnh độ pH, tăng khả năng thẩm thấu các chất qua màng tế bào.
 • Tăng sức đề kháng với sâu bệnh, sức chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết.

b.Vai trò của các chất trung lượng:

Lưu huỳnh (S)

 • Tham gia vào thành phần cấu tạo protein và một số acid amin.
 • Thúc đẩy quá trình quang hợp, tham gia cấu tạo diệp lục. Quyết định tạo các chất tạo mùi vị cho hành, tỏi,…
 • Tăng khả năng chống rét, chống hạt, thúc đẩy quá trình chín của hạt và quả.

Canxi (Ca)

 • Tham gia phần lớn vào cấu tạo của vách tế bào.
 • Tăng cường sự ra rễ và nở hoa. Thúc đẩy quá trình vận chuyển gluxit và trao đổi chất của cây trồng.
 • Duy trì sự cân bằng của môi trường phía bên ngoài, hạn chế sự hút nước giúp cây có khả năng chịu úng tạm thời.
 • Hạn chế sự xâm nhập của cation K+,  Mg2+,  Na+, NH4+ vào tế bào, là yếu tố chống độc cho cây.

Magiê (Mg)

 • Đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp và tổng hợp các chất, tham gia cấu tạo nên diệp lục.
 • Điều hòa độ pH, cần thiết cho quá trình tổng hợp protein, tạo thành lipit, thúc đẩy sự hấp thu và vận chuyển lân. Tham gia vào thành phần hay kích thích sự hoạt động của nhiều loại men.

Silic (Si)

 • Làm cho dày lá, cứng cây, tăng cường quang hợp.
 • Thúc đẩy hệ rễ phát triển, vách tế bào cứng chắc hơn.
 • Phòng chống sâu bệnh hại, Tăng khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi như rét, hạn, sâu bệnh.
 • Ngăn chặn sự vươn dài lóng trên các cây trồng như lúa, mía, bắp,… hạn chế đổ ngã.
 • Làm tăng khả năng oxy hóa của rễ lúa làm giảm tác hại do hút quá nhiều sắt và mangan.

c.Vai trò các chất vi lượng :

Kẽm (Zn): Kích thích quá trình quang hợp, hô hấp, tổng hợp các chất hữu cơ. Tăng khả năng chống hạn, rét. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển hạt.

Sắt (Fe): Cần thiết cho quá trình tổng hợp diệp lục, các chất hữu cơ. Là thành phần của nhiều enzim trong sự chuyển hóa diêp lục tố.

Đồng (Cu): Tham gia vào quá trình quang hợp, hô hấp, tổng hợp các chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu của cây trồng.

Mangan (Mn) : Tham gia vào quá trình quang hợp, tổng hợp các chất hữu cơ, sự vận chuyển gluxit, nảy mầm ra hoa, quả…

Bo (B) : Có ảnh hưởng tới quá trình hình thành, vận chuyển các chất,… điều hòa đạm trong cây.

Molipen (Mo) : Xúc tiến sự cố định và chuyển hóa đạm trong cây. Là thành phân của nhiều loại men xúc tác các quá trình hô hấp, quang hợp,…

Clo (Cl): Kích thích một số men hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của tế bào và sự chuyển hóa hydrat cacbon, tham gia cấu tạo của một số loại auxin kích thích sinh trưởng.