NPK FERTILIZER

NPK 15-5-25+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE15525Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 16-16-8 TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

NPK 17-7-17 + TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

NPK 17-8-25+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE17825Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 19-19-19+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE191919Zn, Fe, Bo, Mn MÔ TẢ:- Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tháp cao, tiêu chuẩn quốc tế.- Cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, hàm lượng cao và cân đối.- Mỗi hạt phân đều chứa đầy đủ thành phần...

NPK 20-10-10+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE201010Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 20-20-15 TE rotary

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: THÀNH PHẦN (%):NP2O5K20TE202015Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 20-20-15+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE202015Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 25-5-5 +TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE2555Zn, Fe, Bo, Mn

NPK 30-10-10+TE

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: INGREDIENT (%):NP2O5K20TE301010Zn, Fe, Bo, Mn