COMBI CROP

 • Type: Micro elements

At VGA Group: Contact

ingredient (%): MgOCaOZnMnFeCuBSEDTA14,010,01,11,512,50,80,113,0chelated
Sold out

 

ingredient (%): 

MgO

CaO

Zn

Mn

Fe

Cu

B

S

EDTA

14,0

10,0

1,1

1,5

12,5

0,8

0,1

13,0

chelated

Related products

10-3-5-45 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product

5-2-3-65 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product

6-6-6-66 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product

70 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product

75 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product

80 OM

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: 70 OM
 • Description: There is no description for this product

BIO HUMIC

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: THÀNH PHẦN (%)Nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, xuất xứ Thổ Nhĩ KỳChất hữu cơAcid fulvicAcid humicAcid aminĐạmLânTỷ trọng24,021,01,02,51,52,01,27 CÔNG DỤNG- Với hàm lượng Lân cao được bổ sung vào sản phẩm sẽ kích thích cây ra hoa, ra rễ.- Thúc...

FLORA

Liên hệ

 • SKU: Null
 • Vendor: Khác
 • Description: There is no description for this product